HOME VIDEO: Gozu

GOZU di Takashi Miike. Con Hideki Sone, Shō Aikawa, Renji Ishibashi, Kimika Yoshino. Giappone, 2003. Thriller. Trentacinquesimo film di Takashi Miike, Gozu ha ricevuto cinque … Altro